Telefonliste

Navn Telefon Navn Telefon
Aage Ingvardsen 27318082 Kaj Sørensen 30427572
Aage Michelsen 30555386 Karsten Nordal 26713207
Anders Svendsen 98843688 Kirsten Andersen 29256245
Anemarie Larsen Mand 23955036 Knud N. P. Jensen 21781163
Anna Lise Jakobsen 98851506 Lars Christensen 20250695
Arne Kiilerich 52383182 Lars Peter Jensen 23424101
Bent Christensen 98283639 Lars Lænkholm 61302339
Birthe Weinreich 98851513 Lisbeth Krøgh 24633142
Egon Poulsgaard 98861329     
Ellen Kristensen 22318838 Martin Kristensen 29223819
Else Hansen 21204505 Merete Thy 20998316
Else Stougaard 29253451    
Emil Nielsen 23825281 Michael Lønfeldt Larsen 24291286
Emil Thomsen 98854238 Michael Sørensen 28901728
Erik Andersen 53267693 Mike Hjort Christensen 25246162
Erik Madsen 36341674 Morten Thomsen 22577973
Erling Søgaard 20316731 Niels Jørgen Hansen 26794198
Eva Bertelsen 98851232 Niels Thy 26464677
Flemming Sørensen 20192247 Norma Bendtsen 30251475
Frank Frantsen 28401883 Poul Hermansen 98867203
Grete Drejer 98753168 Poul Nielsen 29891643
Hans Nielsen 98254208 Poul Erik Nielsen 51881479
Hans Peter Jensen 98851704 Preben Christiansen 98851513
Hans Thomsen 61658242 René Søgaard Jensen 21451803
Henrik Andersen 31424503 Rigmor Ruberg 98851160
Henrik H. Pedersen 28701615 Ronni Simonsen 29265038
Immanuel Bentsen 98843739    
Jan Lindel 53662553 Sonja Thomsen 98851825
Jens Starcke 98841579 Svend Jonassen 29250980
Jesper Hansen 31600573 Søren Krøgh 25667482
Jesper Jørgensen 60670150 Søren Møller 51215096
Jess Mosegaard 50897187 Søren Sørensen 50435220
John Wilstrup 20420302 Thomas Gajhede 98864609
Johnny Sort Jensen 61650313 Thomas Larsen 26300382
Jørgen Nielsen 41174200 Vagn Idskov Bertelsen 20101143

 

Rettelser/tilføjelser kan meddeles på fritidskonsulent@gmail.com